Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

maddaleinee
1157 50f6
Portland, Oregon [cafe, crepes]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viajedriq jedriq
maddaleinee
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viaExplorers Explorers
maddaleinee
Jeśli dwie osoby mają chociaż minimalną ochotę się kontaktować, każda ma zdolność i chęć odbierania przekazu drugiej, a kontakt trwa przez pewien czas to można przypuszczać, że związek ten jest autentyczny i ważny.
— z notatek na osobowość
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaExplorers Explorers
maddaleinee
Reposted fromthebelljar thebelljar viachorera chorera
maddaleinee
maddaleinee
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viaMissMurder MissMurder

April 23 2017

maddaleinee
maddaleinee

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute
maddaleinee
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
maddaleinee
Ludzie dewaluują głównie znaczenie słów najprostszych. "Kocham Cię" sukcesywnie traci na wartości. A przecież powiedzenie komuś "kocham Cię" to jest grube wyznanie. (...) "Przepraszam" i "dziękuję" to też ważne słowa w moim słowniku. One nie mogą wypływać z ust niepoparte potężnym ładunkiem szczerości. Wszystko marnieje. Komunikaty są coraz krótsze. Mam wrażenie, że ludzie idą na łatwiznę.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Twój Styl", styczeń 2017
maddaleinee
maddaleinee

April 19 2017

maddaleinee
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajulliett julliett
maddaleinee
maddaleinee
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
maddaleinee
2349 0de0
maddaleinee
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.

April 11 2017

maddaleinee
maddaleinee
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viapomruki pomruki
maddaleinee
3496 d517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl