Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

maddaleinee
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viatoolong toolong
maddaleinee
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
maddaleinee
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
maddaleinee
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viakamykowata kamykowata
maddaleinee
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viakamykowata kamykowata
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialemkove lemkove
maddaleinee
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarlylee marlylee
maddaleinee
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
maddaleinee
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaalmostlover almostlover
maddaleinee
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
2482 9ebb 500

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa vianezavisan nezavisan
maddaleinee

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
maddaleinee
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
maddaleinee
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io

May 23 2017

maddaleinee
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
maddaleinee
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

May 22 2017

maddaleinee

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viajasnaa jasnaa
maddaleinee
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl