Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
maddaleinee
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
7791 9e1f 500
maddaleinee
7501 6899 500
Reposted fromLotte Lotte viamaaartynnn maaartynnn
maddaleinee
6020 594a 500
Reposted fromslodziak slodziak viapannakies pannakies
maddaleinee
Półki w moim sercu uginają się pod ciężarem niedokończonych historii.
Reposted fromniewychowana niewychowana viasanitas sanitas
maddaleinee
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
maddaleinee
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawarkocz warkocz
maddaleinee
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic via48hrs 48hrs
maddaleinee
The key is to have zero expectation and then you will never be disappointed
— BoJack Horseman
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaZoonk11 Zoonk11
maddaleinee
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
maddaleinee
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viabanshe banshe
maddaleinee
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
maddaleinee
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viabanshe banshe

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
maddaleinee
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
6625 4222 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamefir mefir
maddaleinee
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl