Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
maddaleinee
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
6625 4222 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamefir mefir
maddaleinee
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir

October 27 2017

maddaleinee
2656 b0a2 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viabanshe banshe

October 23 2017

9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viadreamadream dreamadream

September 25 2017

1452 a3cc 500
maddaleinee
maddaleinee
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viashakeme shakeme

September 13 2017

maddaleinee
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 30 2017

3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaewson ewson
maddaleinee
Reposted frombluuu bluuu viaehh ehh
maddaleinee
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viaehh ehh
maddaleinee
maddaleinee

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaehh ehh
maddaleinee
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
maddaleinee
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaehh ehh
maddaleinee
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl